29

kwi 2016

NOWOŚĆ A4G

Substancje zawarte w preparacie mogą wykazywać działanie: 1. Łatwa dysocjacja do wnętrza komórek bakteryjnych, zachwianie pH wewnątrz komórki – utrata energii, brak syntezy białka i śmierć komórki bakterii ​2. Silne działanie w obrębie jelit, gdzie pH jest wyższe niż w żołądku: Hamowanie rozwoju bakterii gram dodatnich i gram ujemnych: Clostridium, Salmonella, E.Coli, Enterococcus, Streptococcus, Staphylococcus 3. Niszczenie komórek wirusów, poprzez zachwianie równowagi wewnątrz komórek 4. Szybkodostępne źródło energii – niezbędne przy