polyanox

Płynna mieszanka paszowa uzupełniająca. 100% naturalne źródło standaryzowanych polifenoli, zapobiegających efektom stresu oksydacyjnego. PolyAnox znacznie skraca czas stresu, powstałego wskutek podbiórek i pomaga szybciej powrócić ptakom do równowagi i szybkiego żerowania.