29

kwi 2016

NOWOŚĆ A4G

Substancje zawarte w preparacie mogą wykazywać działanie:
1. Łatwa dysocjacja do wnętrza komórek bakteryjnych, zachwianie pH wewnątrz komórki – utrata energii, brak syntezy białka i śmierć komórki bakterii
​2. Silne działanie w obrębie jelit, gdzie pH jest wyższe niż w żołądku: Hamowanie rozwoju bakterii gram dodatnich i gram ujemnych: Clostridium, Salmonella, E.Coli, Enterococcus, Streptococcus, Staphylococcus
3. Niszczenie komórek wirusów, poprzez zachwianie równowagi wewnątrz komórek
4. Szybkodostępne źródło energii – niezbędne przy infekcjach (transport bezpośrednio z jelita do krwioobiegu- bez udziału wątroby)
5. Znaczne wydłużenie kosmków jelitowych po systematycznym stosowaniu- większa ochrona przeciwbakteryjna poprzez własną florę jelitową
6. Silne pobudzenie łaknienia – widoczna stymulacja przyrostów