O nas

KVAM Sp. z o.o.

Jest polską firmą, która działalność rozpoczęła w 2004 roku. Jesteśmy producentem dodatków paszowych dla zwierząt. Współpracujemy z gabinetami i klinikami weterynaryjnymi w całej Polsce. Niezwykle ważny jest dla nas rozwój, dlatego nieustannie poszukujemy nowych rozwiązań. Dzięki doświadczeniu i wciąż poszerzanej wiedzy wprowadzamy innowacyjne produkty w dziedzinie weterynarii. Nasze preparaty wytwarzane są z komponentów najlepszej jakości i charakteryzują się wysoką zawartością substancji czynnych. Pozwala to na sprostanie najbardziej wymagającym oczekiwaniom.
Współpracujący z nami lekarze weterynarii doceniają jakość i skuteczność naszych preparatów, a co najważniejsze także ich bezpieczeństwo.

Wysokie standardy w żywieniu zwierząt

Preparaty KVAM opracowywane są przez zespół badawczo-rozwojowy przy współpracy z lekarzami weterynarii, hodowcami, a także ośrodkami naukowymi. Wszelkie zapytania i sugestie związane z pracami badawczo-rozwojowymi prosimy kierować na adres e-mail:kvam@kvam.pl

TUV

System zarządzania jakością oparty o wymagania normy ISO 9001:2008 jest skutecznym i efektywnym narzędziem nadzoru nad wymaganiami jakościowymi stawianymi nowoczesnej firmie. Norma ISO 9001:2008 ustanawia uniwersalne zasady dotyczące zarządzania organizacją opierające się na podejściu P-D-C-A. (Plan-Do- Check- Act). System ISO 9001:2008 tworzy podstawę dla nowoczesnego zarządzania określając cele, zasady, odpowiedzialności, realizację oraz ocenę wyników. Posiadanie certyfikowanego systemu ISO 9001:2008 to atut, pozwalający skutecznie konkurować na rynku krajowym, wspólnotowym UE oraz międzynarodowym poprzez ciągłe doskonalenie procesów wewnątrz firmy.

GMP+

Standard GMP+ jest gwarantem wysokiej jakości, czystości surowców i komponentów używanych do wytworzenia finalnego produktu. Zapewnia również pełną kontrolę nad jakością i pochodzeniem surowców. Standardy GMP+ opracowano pierwotnie dla przemysłu farmaceutycznego. Stosowanie standardów GMP+ daje konsumentom większy poziom komfortu i pewność, co do wysokiej jakości produktu. Produkcja pasz jest istotnym elementem łańcucha żywnościowego. Producenci muszą być świadomi tego, że jakość pasz ma wpływ na bezpieczeństwo zwierząt, ludzi oraz na inne sektory przemysłowe związane z produkcją zwierzęcą. Standard GMP+ został opracowany przez holenderską organizację Productschap Diervoeder (PDV) w 1992. Głównym celem jest zapewnienie, że pasze spełniają rygorystyczne wymagania w zakresie bezpieczeństwa. Standardy te zostały uaktualnione zgodnie z najnowszymi wymaganiami europejskiego prawa paszowego oraz dostosowane do struktury ISO 9001:2008.

QS

Największy system kontroli odnoszący się do artykułów spożywczych, który kontroluje i integruje wszystkie etapy produkcji żywności. Zapewnia przejrzystość całego łańcucha żywnościowego od uprawy oraz infrastruktury inwentarskiej po przetwórstwo i dystrybucję. System ten pozwala na zdobycie pełnego zaufania konsumentów. System QS obejmuje wszystkie ogniwa łańcucha produkcji, poczynając od przemysłu paszowego, a kończąc na ladzie chłodniczej w sklepie. Nad spełnieniem warunków uprawniających do nadania artykułowi znaku QS czuwa trzystopniowy system kontrolny.

 

FAMI QS

Specjalny system bezpieczeństwa i jakości żywności opracowany na podstawie systemu ISO 9001:2000 dla producentów dodatków paszowych. Certyfikat ten łączy wymagania ustalonych dyrektyw, takich jak: dyrektywa nr 183/2005, regulująca higienę produkcji pasz, Kodeks Żywnościowy (HACCP) i inne systemy kontroli jakości. FAMI QS otrzymał wzajemne uznanie ze strony systemów UFAS & FEMAS (W. Bryt.), GMP (Belgia) i GMP+ (Holandia).

 

Nasze produkty

DRÓB

Skuteczna profilaktyka to lepsze wyniki produkcyjne, w pełni wykorzystany potencjał genetyczny ptaków.

TRZODA

Tylko zdrowe lochy i prosięta podnoszą rentowność trzody.

BYDŁO

Krótki tekst opisujący tę kategorię. Krótki tekst opisujący tę kategorię. Krótki tekst opisujący tę kategorię.