Polityka prywatności

Szanowni Klienci,

W związku z regulacjami o ochronie danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.) spełniamy nasz obowiązek informacyjny o tym, że przetwarzamy Państwa dane.

Poniżej wyjaśniamy najważniejsze kwestie.

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest KVAM Sp. z o.o. pod adresem: Ogorzele 6, 72-200 Nowogard, NIP: 851 289 41 86, REGON: 812735760
 • Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres będący siedzibą KVAM Sp. z o.o. – Ogorzele 6, 72-200 Nowogard lub za pomocą adresu e-mail: kvam@kvam.pl
 • Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 RODO w celu realizacji współpracy zawodowej, bieżącego kontaktu celem przyjmowania i realizacji zamówień, wykonania obowiązku prawnego (np. wystawienia faktury) oraz  składania ofert handlowych związanych z przedmiotem działalności.
 • Państwa dane osobowe mogą być przekazane podmiotom świadczącym dla nas usługi rozliczeniowe/księgowe oraz niezbędne do realizacji zamówień – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji firmom realizującym usługi logistyczne,  przewóz i dostawę przesyłek z zamówionym towarem.
 • Nasza firma nie planuje przekazywania Państwa danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
 • Państwa dane będą przetwarzane przez KVAM Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: Ogorzele  6, 72–200 Nowogard przez okres niezbędny do wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią
 • W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
 1. ich sprostowania,
 2. usunięcia,
 3. ograniczenia przetwarzania,
 4. przenoszenia danych,
 5. wniesienia sprzeciwu,
 6. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO;
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji skutecznej współpracy z Administratorem;
 • Państwa dane osobowe zostały pozyskane w sposób ręczny w związku z podaniem danych w trakcie współpracy bieżącej, w trakcie naszych kampanii marketingowych i emalingowych zapytań, ze źródeł publicznie dostępnych tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędu Statystycznego (GUS)
 • Państwa dane osobowe przetwarzane w uzasadnionych celach Administratora nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
 • Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Z poważaniem

Zespół KVAM Sp. z o.o.