Trzoda

Produkty dla trzody

Produkcja trzody chlewnej boryka się w naszym kraju z niską opłacalnością. Hodowcy w jej obliczu  uciekają się w pierwszej kolejności do obniżenia kosztów rezygnując z profilaktyki. Jest to pozorna oszczędność. Tylko zdrowe lochy i prosięta mogą poprawić rentowność, a rozsądnie dobrana profilaktyka, pomimo, iż na wstępie podnosi koszty produkcji, to finalnie poprawia jej opłacalność. Nowoczesna produkcja to przestrzeganie zasad dobrostanu, na który fundamentalny wpływ ma plan karmienia i przygotowanie loch do porodu, aż po wydajność prosiąt w okresie okołoodsadzeniowym. W naszym portfolio znajdziecie Państwo preparaty będące rozwiązaniem dla konkurencyjnych gospodarstw, gotowych na transformację anachronicznego systemu produkcji. Są one skuteczną  odpowiedzią na najczęściej występujące specyficzne problemy u świń.
Dzięki naszym rozwiązaniom zarządzanie:
daje niezawodne rezultaty.