Electrosol

Ustalamy wysokie standardy w żywieniu zwierząt

Informacje o preparacie

Sypka mieszanka paszowa uzupełniająca dla cieląt
stabilizująca gospodarkę wodno-elektrolitową

Aby zobaczyć szczegółowe informacje dotyczące tego produktu zaloguj się