FinisherForte

Ustalamy wysokie standardy w żywieniu zwierząt

Informacje o preparacie

Płynna mieszanka paszowa uzupełniająca dla drobiu
Poprawa końcowych wyników produkcyjnych


Znajomość czynników przedubojowych oraz ich umiejętne wykorzystanie w ostatnich dniach tuczu stwarza możliwość oddziaływania na jakość mięsa, a tym samym zyskowność produkcji. Obok masy tuszek równie istotna jest ich jakość.

Najczęstszą przyczyną brakowania i obniżania klasy jakościowej są stłuczenia, odleżyny i krwawe wybroczyny. Większość tych obrażeń powstaje w wyniku ogromnego stresu, na jaki narażone są ptaki podczas wyłapywania, wkładania do klatek, transportu i ich wyjmowania. Stres skutkuje nie tylko pogorszeniem jakości mięsa, ale również znacznymi ubytkami w wadze ciała, co przekłada się na stratę w masie uzyskanych tuszek.

Finisher Forte to preparat, który kompleksowo rozwiązuje wszystkie problemy, z jakimi borykają się hodowcy na kilka dni przed zdaniem stada:
  • spowolnione tempo wzrostu,
  • stany zapalne, odleżyny i problemy lokomotoryczne,
  • spadek kondycji ptaków,
  • mokra ściółka,
  • niska strawność paszy,
  • strata masy ciała oraz upadki w trakcie łapania i transportu zwierząt do ubojni,
  • selekcja w ubojni i konfiskaty.

Aby zobaczyć szczegółowe informacje dotyczące tego produktu zaloguj się