MenthArom

Ustalamy wysokie standardy w żywieniu zwierząt

Informacje o preparacie

Płynna mieszanka paszowa uzupełniająca dla drobiu
Pielęgnacja układu oddechowego


Drób utrzymywany w dużych stadach, nadmiernym zapyleniu, słabej wentylacji
i zbyt dużej wilgotności narażony jest na zbyt wysokie stężenie szkodliwych gazów,
a w konsekwencji infekcje grzybicze, bakteryjne i wirusowe. Wszystkie te niekorzystne warunki bytowe, łącznie z wysoką temperaturą otoczenia, prowadzą do dysfunkcji układu oddechowego.

Aby zobaczyć szczegółowe informacje dotyczące tego produktu zaloguj się