MultiFolic

Ustalamy wysokie standardy w żywieniu zwierząt

Informacje o preparacie

Płynna mieszanka paszowa uzupełniająca dla drobiu
Lepsza nieśność, wylęgowość, zapładnialność, przeżywalność zarodków


W procesie reprodukcji drobiu na szczególną uwagę zasługuje żywienie
i zdrowotność ptaków.

Aby zobaczyć szczegółowe informacje dotyczące tego produktu zaloguj się