PowerDrink

Ustalamy wysokie standardy w żywieniu zwierząt

Informacje o preparacie

Płynna mieszanka paszowa uzupełniająca dla drobiu
Potężna dawka energii w stanach silnego zniechęcenia


Pierwsze dni odchowu piskląt są najbardziej newralgiczne w całym okresie tuczu. Wczesna śmiertelność piskląt przypada na pierwszy tydzień odchowu i przynosi duże straty ekonomiczne.

Fermowe warunki oraz brak umiejętności pobierania paszy są źródłem stresu, a w konsekwencji przyczyną głodowania młodych osobników pomimo łatwo dostępnej paszy. Priorytetem jest zatem zachęcenie piskląt do żerowania. Początek odchowu ma decydujący wpływ na końcowe wyniki tuczu.

PowerDrink to mieszanka zalecana:
  • pisklętom w pierwszym tygodniu tuczu w celu zapobieżenia różnicowaniu się stada,
  • ptakom w stanach osłabienia i zniechęcenia,
  • po przebytych chorobach i biegunkach,
  • w celu pobudzenia do żerowania,
  • dla wsparcia procesów trawiennych.

Aby zobaczyć szczegółowe informacje dotyczące tego produktu zaloguj się